HarleyQueen

Equality for All

Ang Partylist system April 19, 2010

Filed under: Uncategorized — taatamata @ 6:15 pm
Tags:

Ang Partylist system ay para sa mga sektor na karaniwang nakakaramdam ng kahirapan at hindi pantay na pagtrato mula sa lipunan. Ito ay pagkakataon para tayo ay magkaroon ng patisipasyon sa mga ginagawang batas at polisiya na makakaapekto sa ating buhay. Ang Ladlad Partylist ang ilan lang sa mga tunay na partylist. Iboto natin ang # 89 ANG LADLAD PARTYLIST!

Advertisements